Home > Mẫu Mộ Đá Đẹp > Mộ đá một mái > 17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu

17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu

17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu

17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu, lăng mộ một mái, mộ đá đơn giản, mộ mái vòm, mộ mái ngói, mộ có mái che được làm từ những mẫu đá khối tự nhiên khác nhau như: đá ninh bình, đá xanh, đá vàng, đá trắng, đá thanh hóa. Mẫu mộ một mái đẹp nhất hiện nay được thiết kế hiện đại, chạm điêu khắc hoa văn tinh xảo như rồng phượng, cảnh tứ quý hay tứ linh, chạm đế sen.

lăng mộ nhà mồ bằng đá Bà Rịa Vũng Tàu - 17 Mộ một mái bằng đá bán
lăng mộ nhà mồ bằng đá Bà Rịa Vũng Tàu – 17 Mộ một mái bằng đá bán
bán mộ vũng tàu - 17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu
bán mộ vũng tàu – 17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu

mẫu mộ đá đẹp bán thành phố vũng tàu , mẫu mộ đá đẹp bán thành phố bà rịa , mẫu mộ đá đẹp bán thị xã phú mỹ , mẫu mộ đá đẹp bán huyện châu đức , mẫu mộ đá đẹp bán huyện xuyên mộc , mẫu mộ đá đẹp bán huyện long điền , mẫu mộ đá đẹp bán huyện long điền , mẫu mộ đá đẹp bán huyện đất đỏ.

mẫu mộ đá đẹp bán huyện côn đảo, mẫu mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá bố đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá ông bà đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá cha đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá bố đẹp bán tại bà rịa vũng tàu

mẫu mộ đá ba má đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tổ tiên đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tam cấp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tam sơn đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá hậu bành đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá quây đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá tựa ngai đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá đôi đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá hai ba ngôi liền nhau, mẫu mộ đá đôi gia đình đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá đôi một 1 ông 2 hai bà đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá lục lăng đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá lục giác đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá bát giác đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tổ đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá bán sẵn đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá một 1 mái che đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá hai 2 mái che đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá ba 3 mái che đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá có mái che đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tròn đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá hình tròn đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tháp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu lăng tháp mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tháp sư đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ tháp phật giáo đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá cất để tro hài cốt đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá thờ tro hài cốt đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ để tro cốt đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá giữ đựng tro cốt đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá giá rẻ đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá dòng họ đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá gia tộc đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá bà cô tổ đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá mái vòm đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá công giáo đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá đạo đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá đạo thiên chúa đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, xây mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, bán mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

địa chỉ bán mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, giá bán mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, kích thước mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, thi công mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, lắp đặt mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, bản vẽ mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá song thân đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá phu thê đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, kiểu mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, dáng mộ đá đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá hung táng đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá địa táng đẹp bán tại bà rịa vũng tàu

mẫu mộ đá địa táng đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mẫu mộ đá chụp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá ốp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá úp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mâu mộ chôn tươi đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá chôn một lần đẹp bán tại bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá năm 5 cấp đẹp bán tại bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá ninh bình đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá thanh hoá đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá xanh đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá tự nhiên đẹp bán bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ bằng đá nguyên khối đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá cao cấp đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá hiện đại đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá mỹ nghệ đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ bằng đá điêu khắc đẹp bán bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ bằng đá chạm khắc hoa văn đẹp bán bà rịa vũng tàu

mẫu mộ đá ninh bình đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá thanh hoá đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá xanh đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá tự nhiên đẹp bán bà rịa vũng tàu.

mẫu mộ đá nguyên khối đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá cao cấp đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá hiện đại đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá mỹ nghệ đẹp bán bà rịa vũng tàu, mẫu mộ đá điêu khắc đẹp bán bà rịa vũng tàu,

mẫu mộ đá chạm khắc hoa văn đẹp bán bà rịa vũng tàu.

17 Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
17 Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá ninh bình đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá ninh bình đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
17 Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá thanh hóa đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá thanh hóa đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu

Mẫu mộ đá đơn giản có mái chen được làm với kích thước nhỏ, chiều cao thấp hơn những mẫu mộ hai ba mái, phù hợp lắp đặt tại những khuôn viên lăng mộ , nghĩa trang gia đình có diện tích nhỏ, hay tại những nơi có vị trí lắp đặt nhỏ hay hạn chế chiều cao. Mẫu mộ một mái thường được cấu tạo với phần đế, thân, nắp mặt mộ khung bia bài vị, nắp che, phần mái tùy theo từng mẫu sẽ có mái vòm, mái cong ống, mái chùa

Mẫu mộ đá một mái gia đình ông bà bố mẹ đẹp bán tại Bà Rịa Vũng Tàu

17 Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá tự nhiên nguyên khối đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá tự nhiên nguyên khối đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
17 Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá xanh đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu
Mẫu mộ mồ mả một mái cất giữ để đựng hũ tro cốt gia đình dòng họ ông bà bố mẹ bằng đá xanh đẹp bán Bà Rịa Vũng Tàu

Mẫu mộ một mái thường được cấu tạo với phần đế, thân, nắp mặt mộ khung bia bài vị, nắp che, phần mái tùy theo từng mẫu sẽ có mái vòm, mái cong ống, mái chùa

Kích thước mộ mộ mái cũng được tính như với những dáng mộ khác nhưng kích thước đế sẽ nhỏ hơn như: 69cm*1m27, 81cm*1m33, 89cm*1m47, ….số đo của mộ được lấy dựa trên số đỏ cung hoàng đạo trên thước lỗ ban 39 chuyên phần âm trạch. Mộ đá một mái được bán giá dựa trên mẫu, kích thước, chất liệu đá cùng chi phí vận chuyển lắp đặt

Mộ gia đình ông bà bố mẹ một mái bằng đá đẹp bán tại Bà Rịa Vũng Tàu

17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu
17 Mộ một mái bằng đá bán Bà Rịa Vũng Tàu

Xem thêm: Một số mẫu mộ một mái bằng đá thiết kế đẹp

Cơ sở đá mỹ nghệ Phạm Sơn chúng tôi chuyên thi công lắp đặt: Khu lăng mộ bằng đálăng mộ thờ chung gia đình dòng họ đá đẹpmộ bằng đá đẹpcuốn thư đá đẹpcổng tam quan đámộ đá công giáocây hương đá thờ ngoài trờiđá kê chân cộtrồng và chiếu rồng đáđài phun nước bằng đáchó đá phong thủybàn ghế đá khuôn viên sân vườnbàn lễ đálư hương đỉnh đèn bằng đávoi và ngựa đá, lăng mộ đá mỹ nghệkiến trúc đá phong thủy,… với nhiều mẫu sản phẩm đá mỹ nghệ đẹp, kích thước hợp phong thủy lỗ ban. Cơ sở chúng tôi, luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu cùng với giá thành tốt nhất.

Quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm theo địa chỉ:

Cơ sở đá mỹ nghệ Phạm Sơn

Địa chỉ : Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình

Điện Thoại : 0914.576.606 – 0868.262.567  ( Mr: Phạm Sơn )

Email : phamsonnb1986@gmail.com

Website : phamson.com.vn